Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Prawo pracy

Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz pracowników, jak również pracodawców.

Dla pracowników:

 • reprezentujemy przed sądami,
 • opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie i inne,
 • reprezentujemy w sprawach o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy,
 • przygotowujemy powództwa o zapłatę wynagrodzeń za pracę i odpraw,
 • reprezentujemy w sprawach o dyskryminację, mobbing, molestowanie,
 • doradzamy w sprawach związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • przygotowujemy powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • pomagamy kompleksowo w sprawach związanych z wypadkami przy pracy,
 • reprezentujemy w sprawach przeciwko ZUS o przyznanie renty i innych świadczeń,
 • prowadzimy sprawy o odszkodowania wobec pracodawców,
Dla pracodawców:

 • zapewniamy obsługę prawną w procesie zwolnień grupowych
 • przygotowujemy specjalistyczne opinie espertyzy z zakresu prawa pracy
 • prowadzimy szkolenia z zakresu prawa pracy dostosowane do potrzeb danego pracodawcy
 • reprezentujemy w sporach ze związkami zawodowymi
 • przygotowujemy polityki antymobbingowe
 • opracowujemy akty wenątrzzakładowe (regulaminy pracy, wynagradzania i inne)
 • reprezentujemy w sporach sądowych
 • doradzamy w procesach restrukturyzacji pracodawcy, przejścia zakładu pracy
 • reprezentujemy w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy
 • reprezentujemy w sprawach przeciwko ZUS, w szczególności w razie kwestionowania umów zlecenia i o dzieło

© 2018 Copyright: Kancelaria Inplus