Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Cennik

Wysokość honorarium dla Kancelarii ustalana jest zawsze indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy radcy prawnego oraz stopnia trudności i złożoności danej sprawy. Punktem odniesienia dla ustalenia wynagrodzenia radcy prawnego są stawki minimalne określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCHz dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1804) tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. Poz. 265)

Orientacyjne stawki stosowane przez Kancelarie Prawną INPLUS wynoszą:

 1. porada prawna ustna – od 50-150 zł
 2. opinia prawna – od 150 zł
 3. pismo procesowe – od 200 zł
 4. udział w rozprawie (sybstytucja)- od 150 zł
 5. sporządzenie umowy – od 150 zł
 6. sprawy o zapłatę: wynagrodzenie zależy od wartości przedmiotu sprawy a w sprawach o podział majątku od wartości udziału uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego :
  • do 500 zł - 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł
 7. sprawy o odszkodowania – od 15% wartości dochodzonego odszkodowania
 8. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – od 300 zł
 9. odwołanie od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę – od 500 zł
 10. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – od 1000 zł
 11. pozew o alimenty lub podwyższenie alimentów – od 300 zł

Koszt usługi prawnej wyceniany jest po wstępnym zaznajomieniu się ze sprawą. Wycena usługi jest bezpłatna. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Kancelaria stosuje także, w szczególności w sprawach o odszkodowania, model wynagradzania za wynik sprawy (klient płaci na wstępie pewne nieznaczne wynagrodzenie, a pozostałą część pod warunkiem wygrania sprawy).

Dla osób najuboższych usługi prawne świadczone są pro bono. Pomagamy także w sporządzeniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Niniejszy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

© 2018 Copyright: Kancelaria Inplus