Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu różnorakich zdarzeń. Prowadzimy procesy o odszkodowania i zadośćuczynienie pieniężne m.in.:

  • z tytułu wypadków komunikacyjnych,
  • za bezumowne korzystanie z lokalu,
  • za wynajem pojazdu zastępczego,
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • za wypadki przy pracy,
  • za błędy medyczne,
  • za zalanie mieszkania
Prowadzimy zarówno działania na drodze polubownej, jak również sądowej. Walczymy o odszkodowania w pełni rekompensujące poniesione szkody.